RETURN & REFUND POLICY

  นโยบายการรับประกันสินค้า และ คืนเงิน 

  สินค้าที่ถูกสั่งซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะได้รับการรับประกันสินค้า 1 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การรับประกันสินค้าเมื่อสั่งผ่านทางเว็บไซต์ kunjae.com และต้องทำการลงทะเบียนผ่าน LINE เท่านั้น 

  • สินค้าทุกประเภทของร้าน ลูกค้าสามารถเคลมประกันได้หากสินค้ามีตำหนิจากการผลิต วัสดุด้อยคุณภาพ หรือวัสดุมีความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานต่างๆ เช่น เส้นด้ายหลุด ขาด สีทาขอบปริแตก ทำให้ไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ตามปกติ โดยมีระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยค่าขนส่งในการเคลม หรือ ซ่อมแซม สินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

  • สินค้าทุกประเภทหากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิหรือคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่เปิดกล่องสินค้า กรุณาเคลมสินค้ากับทางร้านภายใน วัน (นับจากวันที่ระบบเช็คสถานะของบริษัทขนส่งแจ้งว่ามีผู้รับสินค้าปลายทางแล้ว) ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม 

  • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าในสถานะดังต่อไปนี้ สินค้าที่มีการเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุการใช้งานปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว อะไหล่สูญหาย สินค้าเลอะคราบสกปรก หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการใช้งานสินค้าที่ผิดวัตถุประสงค์ 

  • หากต้องการเคลมสินค้า กรุณาแจ้งเหตุผลในความต้องการที่จะเคลมสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลารับประกันสินค้าของแต่ละชิ้น นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า 

  • ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าเพื่อทำเรื่องเคลมสินค้าได้ทาง Line @kunjaeofficial

  • กรุณาส่งหลักฐานประกอบการเคลมสินค้า โดยส่งคลิปวีดีโอหรือรูปภาพสินค้าส่วนที่มีตำหนิมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ 

  • ทางแบรนด์จะดำเนินการเคลมสินค้าชิ้นใหม่ หรือซ่อมแซมสินค้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าที่มีตำหนิเรียบร้อยแล้ว 

  • ทางแบรนด์ไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดในกรณีเคลมสินค้า แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตมูลค่าเท่ากับสินค้าที่เคลม เพื่อให้ลูกค้านำมาใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 

  •  สินค้าราคาปกติที่ใช้โค้ดส่วนลดในการลดราคาสามารถเคลมสินค้าได้ 

  • สินค้าในหมวด OUTLET ไม่สามารถเคลมหรือเปลี่ยนสินค้าได้ 

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งสินค้าผิดรุ่น และ ไม่สามารถใช้สินค้าได้ตามปกติ หรือ ไม่พอดีกับกุญแจของลูกค้าตามเหตุผลข้างต้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมสินค้าทุกกรณี